Formalități și lepădarea de credință | Metanoia

E posibil să te lepezi de Hristos înaintea oamenilor fără a te lepăda de El în inima ta?