Cerşetor de suflete

Un păstor ce n-avea oiTrecea timid si ginditor, Rătăcea neobservat printre voi, Copleşit de un mioritic dor. Cu toiagul înflorit al lui Aaron, Stropit pe faţa c...
Preot Teodor

Familie

Zece obiective pentru viaţă

Acum suntem la tabăra de studiere intensivă a limbii Engleze. În una din zile am dat la toţi studenţii însărcinarea să scrie 10 obiective pentru viaţa lor. Împr...
Vasile Filat
Vasile Filat

Familie