Căsătorie fără regrete după Cuvîntul lui Dumnezeu

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Dumnezeu i-a binecuvîntat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul şi supuneţi-l şi stăpîniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pămînt.” (Geneza 1:27-28).

Este frumos să vezi cum doi bătrini merg pe stradă ţinîndu-se de mînă sau ea coboară din transport, iar el îi oferă mîna să coboare. De multe ori această imagine provoacă mirare… De ce? Pentru că astăzi des auzim cuvîntul „divorţ” sau cînd mulţi zic că nu au timp pentru familie din cauza „carierei”, femeile doresc să preia rolul bărbatului, iar bărbaţii îşi uită rolul de soţ sau tată.

Fie că sunteţi căsătorit, necăsătorit sau divorţat, vă invit să studiem din data de 23 septembrie, orele 17:00, în incinta Librăriei Creştine Învăţătură din Cuvînt, cursul de studiu biblic „Căsătorie fără regrete”

Este posibil o căsătorie fără regrete? Da, dacă este după Cuvîntul lui Dumnezeu!O căsătorie care este trăită după Cuvîntul lui Dumnezeu în aşa fel încît în pragul morţii să te poţi uita înapoi şi să poţi spune: „Am fost tot ceea ce Dumnezeu m-a vrut să fiu”…ca soţie sau ca soţ.(Casătorie fără regrete, Învăţătură peste Învăţătură, de Kay Arthur)

Vă invit la acest curs să studiem cine suntem şi cum ne-a creat Dumnezeu, cum să trăim ca soţ, soţie sau necăsătorit.

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.(Geneza 2:24)

Totodată, liderii bisericilor și creștinii care doresc să învețe să ofere consiliere spirituală în domeniul căsătoriei și în problemele legate de viața familială, vă invit la sesiunea „Consiliere spirituală”, începînd din data de 21 septembrie, orele 10:00.

Pentru mai multe detalii mă puteți găsi pe pagina de facebook. Vă aștept cu bucurie!