A avut loc tabăra de zi „Peniel”

0
46

În perioada 26-29 decembrie a avut loc tabăra de zi „Peniel”, organizată de biserica „Buna Vestirea” din or. Chişinău. Cei 30 de copii care au participat la tabără au avut parte de un timp deosebit petrecut în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, de cântări şi jocuri distractive.

Au învăţat cum să se roage

La tabără copiii au învăţat cum să comunice cu Dumnezeu şi cum să se roage individual Tatălui Ceresc. În acest curs de studiu biblic inductiv copiii joacă rolul unui soldat, care trebuie să fie în permanenţă gata de a executa ordinele Comandantului Şef. Din exemplul relaţiei soldatului cu Comandantul Şef copilul învaţă cum să se relaţioneze corect la Dumnezeu şi că succesul lui în viaţă depinde de calitatea comunicării cu El.

Manualul de studiu biblic inductiv „Doamne, învaţă-mă să mă rog” a fost conceput cu scopul:

  • să-i formeze copilului deprinderea de a studia în mod individual Cuvântul lui Dumnezeu;

  • să-l ajute să înţeleagă că o relaţie reală cu Dumnezeu se vede în calitatea rugăciunilor pe care I le adresăm;

  • o relaţie personală cu Dumnezeu se bazează pe o rugăciune personală către El;

Metoda inductivă de studiere a Bibliei este o metodă care îl învaţă pe copil cum să studieze în mod individual Cuvântul lui Dumnezeu şi să descopere el însuşi adevărul din textul Scripturii.

Au descoperit rugăciunea „Tatăl Nostru”

Acesta este modelul de rugăciune oferit de către Domnul Isus atunci când a fost rugat de mulţime să-i învețe cum să se roage.

Cu siguranţă, cu toţii am fost învăţaţi Rugăciunea Domnescă încă din copilărie. Ne-am obişnuit să o repetăm înainte de somn şi la trezire. Dar câţi dintre noi s-au gândit la însemnătatea frazelor rostite? În acest studiu copiii au folosit un cod secret de descifrare a mesajelor – Codul lui Morse şi iată ce au descoperit:

„Tatăl Nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-Se Numele Tău.” – ÎNCHINARE

„Vie Împărăţia Ta.” – LOIALITATE

„Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.” – SUPUNERE

„Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.” – CERERE şi MIJLOCIRE

„Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.” – MĂRTURISIRE şi IERTARE

„Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.” – ELIBERARE

„Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, în veci. Amin!” – ÎNCHINARE

Deci, această rugăciune conţine un mesaj mult mai profund decât în aparenţă.

Au avut parte de jocuri şi cântări

Jocul este o metodă eficientă de iniţiere a relaţiilor de prietenie între copii şi de întărire a lor. Prin joc copiii învaţă cum să se socializeze cu alţi copii, formându-şi deprinderi de comunicare. De asemenea, ei înţeleg ce înseamnă conceptul de lucru în echipă; sunt puşi în situaţia să formeze echipe şi să interacţioneze unii cu alţii.

Cântările au fost selectate în aşa mod, încât să întărească mesajul cursului studiat la tabără. De asemenea, prin cântări copiii învaţă cum să-L slăvească pe Dumnezeu.

Clubul

„Peniel” activează în cadrul bisericii „Buna Vestirea” din or. Chişinău şi îşi desfăşoară activitatea în fiecare zi de sâmbătă, între orele 10:00-14:00. În cadrul clubului copiii au parte de ore de studiu biblic, în care pot să-şi să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, de ore de limba engleză, în care îşi vor dezvolta abilităţile de comunicare în această limbă şi jocuri interactive, prin care învaţă lucrul în echipă şi capacităţile de socializare şi relaţionare unii cu alţii.