Activități de recapitulare pentru studiul 2 Timotei „Cum să devii campionul lui Dumnezeu”

Împreună cu soțul și cei doi fii ai noștri ne aflăm la tabără internațională de Taekwon-do ITF în Bulgaria, organizată de clubul “Stolas Leukas” și condusă de domnul Vasile Filat. Este o tabără cu un program bine gîndit, unde fiecare participant este antrenat intensiv de instructori cu experiență internațională pentru următorul nivel al artei Taekwon-do.

Pe lîngă faptul că tabăra se desfășoară într-o zonă pitorească cu beneficii pentru sănătate, ceea ce face această tabără deosebită de altele este accentul care se pune pe antrenarea caracterului, a mușchilor duhovnicești prin studierea Epistolei 2 Timotei din Biblie. Dorința antrenorilor din acest club este să crească o generație de atleți performanți, dar și cetățeni cu un caracter integru, de aceea studierea Sfintelor Scripturi este o prioritate.

Ca și mamă și lider de studiu biblic inductiv cu experiență, recomand tuturor materialele de studii biblice pentru copii din seria “Descoperă tu însuți”. Sunt interactive, creează copiilor interes pentru Biblie, dezvoltă disciplină pentru studiu zilnic, iar prin structura lor și toate însărcinările incluse au scopul de a-i învăța pe copii și adolescenți să descopere adevăruri esențiale, care le vor transforma viața.

Dacă nu ați studiat niciodată Biblia după aceste studii, le puteți găsi aici în limba română, rusă și engleză.

În fiecare zi la tabără participanții completează manualul pe porțiuni sau zile, așa cum sunt numite ele în manual, iar seara la program toți participă la jocuri și activități menite să recapituleze adevărurile biblice.

Mai jos vă propun activitățile de recapitulare pe care le-am organizat pentru ziua I-a și II-a a taberei.

În prima zi a taberei s-a citit toată Epistola 2 Timotei pentru a afla autorul, destinatarii și a face o privire generală asupra cărții.

Reconstruirea versetului-cheie

Pentru grupul de copii cu vîrsta de 7-8 ani am organizat următoarea activitate. Fiecare cuvînt al versetului de memorat a fost scris pe o fișă aparte, iar fișele au fost amestecate bine. Copiii au trebuit să aranjeze cuvintele în ordine, pentru a reconstrui versetul, fiecare copil, aranjîndu-se în ordine și ținînd câte 2 fișe cu 2 cuvinte din verset.

După ce copiii s-au isprăvit bine cu această activitate, toți participanții au citit cu voce tare versetul- cheie.

Activități de recapitulare

Ghici cine e? (Pavel sau Timotei)

Copiii de 9-12 ani au citit și notat în toată epistola referințele la autor, Pavel, și destinatar, Timotei, și, de asemenea, au adunat toată informația despre ei.

De aceea activitatea de recapitulare pentru ei a avut drept scop întregirea profilului autorului și destinatarului.

Participanții au fost împărțiți în 2 echipe egale. Pe fișe separat a fost scrisă cîte o caracteristică a lui Pavel și a lui Timotei din epistolă. Fișele au fost amestecate bine. Fiecare participant trebuia să ia o fișă, să citească caracteristica, să identifice cine este, să alerge la coloana (panou) unde era încleiat din timp numele lui Pavel și Timotei și să încleie caracteristica. Cîștigă echipa care a reușit să ghicească toate caracteristicile corect și să le încleie pe coloană.

La sfîrșitul activității se citesc încă o dată toate caracteristicile lui Pavel și Timotei pentru a avea profilul complet.

Întrebări/răspunsuri

Adolescenții și maturii din tabără studiază aceeași epistolă, dar folosind manualul de studiu biblic inductiv 2 Timotei pentru maturi . Respectiv, însărcinările din manual sînt mai detaliate și mai aprofundate.

Pentru ei am organizat o activitate simplă, dar eficientă.  Am pregătit din timp 6 întrebări care să cuprindă Privirea de ansamblu a cărții 2 Timotei (de ex. Care este modalitatea de comunicare folosită de Pavel? Care sunt temele capitolelor? Care sunt subiectele principale? etc.) Numărul de întrebări poate varia, dar se vor aprecia răspunsurile cele mai apropiate și detaliate de textul biblic.

Cei 6 participanți au extras pe rînd cîte o întrebare și au răspuns imediat la ea. Domnul Vasile Filat, organizatorul taberei, a evaluat răspunsurile și a stabilit învingătorii.

În ziua a doua a taberei, fiecare participant a continuat să studieze atent epistola 2 Timotei, adunînd detalii despre încurajările, învățăturile lui Pavel pentru Timotei. De asemenea, ei au adunat mai multă informație despre avertizările pe care le-a primit Timotei și instrucțiunile clare pe care trebuia să le urmeze.

Completează spațiile libere

Activitatea de recapitulare pe care am pregătit-o a avut drept scop adunarea tuturor încurajărilor, îndrumărilor și instrucțiunilor din epistolă. Pentru aceasta am compus un text separat despre Pavel și despre Timotei, în care participanții au completat spațiile goale. Textul a fost compus în așa fel ca să fie cît mai aproape de versetele studiate în timpul zilei și a fost tradus și în limba rusă, pentru că sunt participanți din alte țări vorbitori de rusă.

Pentru această activitate am împărțit absolut toți participanții în grupe mici a cîte 3-4, din grupe și țări diferite și vîrste diferite pentru a încuraja participarea fiecăruia în echipă.

Atașat la acest articol veți găsi textul acestei activități.

Autor: Rodica Filat